Twój partner
w pozyskiwaniu funduszy europejskich

O nas

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu wsparcia i doradztwa, zarówno dla biznesu, jak i podmiotów sektora publicznego. Korzystając z posiadanej wiedzy, zauważając potencjał rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o finansowanie oparte na funduszach europejskich oraz odpowiadając na oczekiwania rynku rozszerzyliśmy naszą ofertę o pozyskiwanie zewnętrznych środków publicznych (funduszy europejskich). AXELO Dotacje wspiera przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na realizację inwestycji, projektów i przedsięwzięć. Szczególną uwagę skupiamy na projektach badawczo-rozwojowych oraz projektach innowacyjnych, niemniej kierunek działania zawsze wyznaczają plany przedsiębiorcy oraz możliwości w zakresie pozyskiwania środków. Łączymy doświadczenie z pracą w biznesie z nowoczesnym podejściem do współpracy i pozyskiwania środków zewnętrznych.

Usługi

Świadczymy usługi doradcze w obszarze pozyskiwania zewnętrznych środków publicznych (funduszy europejskich) ukierunkowane przede wszystkim na cele związane z finansowaniem działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej (B+R) przez przedsiębiorców z różnorodnych sektorów.
Diagnozujemy potrzeby inwestycyjne, dobieramy odpowiednie źródła finansowania, doradzamy w zakresie dopasowania projektu inwestycji do wymagań określonego działania, a także dokonujemy wewnętrznej oceny założeń projektu pod kątem formalnych i merytorycznych kryteriów oceny przyjętych dla poszczególnych działań/programów.
Opracowujemy wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami składając je zgodnie z wytycznymi instytucji pośredniczącej w imieniu Wnioskodawców.

Oferujemy

Doradztwo w zakresie doboru programu lub działania do potrzeb i planów klienta

Modelowanie planów i inwestycji klienta

Opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie

Doradztwo w trakcie realizacji projektu

Doradztwo w okresie trwałości

JAK WYGLĄDA WSPÓŁPACA

Współpraca oparta jest na modelu procesowym.

Krok 1

Pozyskanie informacji od klienta, omówienie planów, inwestycji.

Krok 2

Skorelowanie wiedzy na temat planów rozwoju klienta z dostępnymi lub planowanymi programami i działaniami.

Krok 3

Współpraca z klientem w zakresie oceny dostępności finansowania ze środków europejskich oraz uwzględnienia tej formy finansowania w planach klienta. Dostosowanie – modelowanie planów z uwzględnieniem możliwości skorzystania z dofinansowania.

Faza aplikacyjna:

Krok 4

Przygotowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej w określonym terminie i zgodnie z wymaganiami konkursowymi.

Krok 5

Ocena złożonego wniosku przez instytucję, w tym wezwania do uzupełnień i poprawy złożonego wniosku.

Krok 6

Ta faza kończy się w momencie publikacji projektów ocenionych przez instytucję ogłaszającą konkurs.

Co nas wyróżnia

Praktyczne podejście

Mamy świadomość, że rozwój przedsiębiorstw naszych klientów to stały proces. Pozyskanie zewnętrznego finansowania ma zapewnić szybszy wzrost, jednocześnie powinno wpisywać się w dotychczasowe plany klienta.

Kompleksowe podejście

Dzięki doświadczeniu w obszarze prawnym i podatkowym, nasi doradcy podchodzą do realizowanych zadań ze znacznie szerszą perspektywą.

Transparentność
i zaufanie

Jesteśmy firmą o uznanej marce. Nasz model opieramy na długotrwałej relacji z klientami, opartej na zaufaniu i wspólnym realizowaniu planów, a także rozwoju opartym na partnerskich stosunkach.

Skuteczność

Decydując się na poszerzenie oferty o doradztwo w zakresie pozyskiwania środków europejskich tworzymy zespół oparty na doświadczeniu w skutecznym działaniu w tym obszarze.

Aktualna oferta finansowania innowacji

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia

Działanie 1.1 Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej

instrument oferujący kompleksowe wsparcie na opracowywanie i wdrażanie innowacji

Fundusze Europejskie dla Małopolski

Działanie 1.1 Prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia

instrument oferujący wsparcie na realizację prac badawczo-rozwojowych

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów (startupy)

komponent I (inkubacja – tylko usługi, ok. 6 msc)
komponent IIa (po zakończonej inkubacji – dotacja na inwestycję)

Działanie 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

instrument oferujący wsparcie na zakup automatów i robotów przemysłowych

Działanie 1.4 Wzornictwo w MŚP

instrument oferujący wsparcie na opracowywanie i wdrażanie nowych projektów wzorniczych produktów

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Działanie 1.1 Ścieżka SMART

instrument ukierunkowany na wsparcie działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw. Modułowy charakter pozwala ponadto na rozbudowę projektu innowacyjnego o inne obszary niezbędne do kompleksowego rozwoju przedsiębiorstwa

Działanie 3.1 Kredyt ekologiczny (BGK)

instrument wspierający inwestycje firm w poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację posiadanej infrastruktury

MICHAŁ MŚCICHOWSKI

Manager ds. innowacji i funduszy europejskich

Od dekady związany z branżą konsultingową (rynkiem innowacji) i ekosystemem startupowym.  

Wspiera tradycyjny sektor MŚP (firmy produkcyjne/usługowe) w rozwoju działalności innowacyjnej i B+R. Skupia się na przygotowaniu do podjęcia działalności rynkowej i rozwoju spółek technologicznych (startupów).  

Autor i współautor wielu wniosków o dofinansowanie, biznes planów mających na celu finansowanie działalności innowacyjnej i B+R. Pozyskuje zewnętrzne środki publiczne skierowane na opracowanie i/lub wdrożenie innowacji technologicznych – produktowej i/lub procesowej, czyli nowego/znacząco ulepszonego produktu/procesu.  

Na swoim koncie posiada sukcesy w finansowaniu innowacyjnych projektów o różnorakim charakterze: startupy, B+R, usługi doradcze, internacjonalizacja, cyfryzacja/informatyzacja (działania: 1.1.2 PO PW, 2.3.1 PO IR, 3.3.3 PO IR, 1.2 RPO WL, 3.7 RPO WL, 1.4.1 RPO WP (typ: TIK), 1.2 RPO WP, 3.1.2 RPO WM, 3.2 RPO WiM). W ostatnich 4 latach (2020-2023) był szczególnie zaangażowany w realizację programów inkubacji dla startupów, i następnie finansowanie innowacyjnych projektów.  

Na co dzień wspiera innowatorów poprzez program inkubacji w platformie startowej „Wschodni Akcelerator Biznesu 2”.  

AXELO Dotacje

Karowa Office, al. Tadeusza Rejtana 20 (III piętro)

35-315 Rzeszów, Polska

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 8133699440

KRS: 0000535885

Formularz kontaktowy

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Nazwa
Co chcesz sfinansować?
Pola wyboru
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Rzeszowie, al. Tadeusza Rejtana 20, 35-315 Rzeszów, KRS: 0000535885 NIP: 8133699440, REGON: 360354288

telefon

+48 536 441 941

+48 17 230 65 80

e-mail

biuro@axelodotacje.pl

O NAS

USŁUGI

DOTACJE

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Nazwa